Description :

ด้วยเอกลักษณ์จากเส้นสายและรูปทรงของธรรมชาติ นํามาออกแบบเป็นเฟอรนิเจอรที่สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ด้วยดีไซนที่เป็นเอกลักษณ์ที่จะทําให้พื้นที่ของคุณแตกต่างอย่างลงตัว

From the distinctive lines and shapes of nature, the products are designed as furniture that can be used both indoors and outdoors. Their unique designs will make your space become perfectly striking.

 

Dimensions :

w135 x d120 x h40 cm.

Mat. : FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER

 

Colors :